הוספת מרפסת פלדה – יתרונות

הוספת מרפסת פלדה

 


הוספת מרפסות פלדה מהירה ונקיה יותר.

מייצרים מראש את חלקי המרפסת ומביאים אותם מוכנים לאתר להרכבה.

העבודה בהוספת מרפסות פלדה הרבה יותר נקיה ואין עיסוק ביציקות בטון מלוכלכות.

הכנת חלקי המרפסת מחוץ לאתר מאפשרת תהליך בקרת איכות משופר.

בנוסף, מרפסות פלדה בעלות משקל קל יותר, מה שמעמיס פחות על יסודות הבניין. יחד עם זאת הן חזקות יותר ממרפסות בטון.

המשקל הקל מונע צורך בעמודי תמיכה שמגיעים עד הקרקע ותופסים מקומות חניה, כפי שקורה עם מרפסות בטון.

כך שהוספת מרפסת פלדה מביאה עימה יתרונות רבים בהשוואה לאלטרנטיבות.